Pomoc w cewnikowaniu pacjenta

Pomoc w cewnikowaniu pacjenta

Program kursu : 
1. Przybliżenie zabiegu cewnikowania – cel, metodyka i ogólne zagadnienia 
2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu cewnikowania, 
3.Przygotowanie sprzętu do zabiegu cewnikowania 
3. Zabiegu cewnikowania u kobiety i mężczyzny 
4. Powikłania cewnikowania 
5. Pobieranie moczu do badania na posiew oraz płukanie pęcherza moczowego 

Czas trwania: 6h
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.