Pomoc w przyjmowaniu leków przez pacjentów geriatrycznych

Pomoc w przyjmowaniu leków przez pacjentów geriatrycznych

Program kursu:
 1. Podział leków najczęściej stosowanych przez pacjentów geriatrycznych
 -leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego
 -leki przeciwcukrzycowe 
 -leki przeciwastmatyczne
 -leki przeciwbólowe 
 -leki przeciwosteoporotyczne 
 -leki stosowane w terapii choroby Alzheimera
 -leki stosowane w terapii choroby Parkinsona
 -leki hipolipemizujące 
 2. Mechanizmy działania leków i najczęstsze działania niepożądane występujące po nich. Procedura zgłaszania działań niepożądanych. 
3. Zasady przyjmowania leków zgodnie z wytycznymi lekarskimi oraz wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktów Leczniczych. 
4. Wpływ rodzaju pokarmu, sposobu przyjmowania, pory dnia na wchłanianie i czas działania leków.
 5. Właściwe zasady przechowywania produktów leczniczych z uwzględnieniem preparatów najczęściej przepisywanych pacjentom geriatrycznym. 

Czas trwania: 8h
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.