Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

Zapraszamy na jednodniowy kurs pierwszej pomocy kierowany do osób w każdym wieku. 
Zajęcia będą obejmowały zagadnienia z zakresu: ran i obrażeń ciała, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz stanów nagłego zagrożenia życia. 
Każdy z uczestników na koniec szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. 
Każdego dnia możesz znaleźć się w sytuacji, w której ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy - nie bądź obojętny!


Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.