Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Technik Sterylizacji jest nowym zawodem, poszukiwanym na terenie Unii Europejskiej. Ponadto zawód daje Ci możliwość zatrudnienia w: Szpitalach, Pracowniach endoskopowych, Gabinetach stomatologicznych, Pracowniach mikrobiologii, Prywatnej działalności, Na terenie całej Unii Europejskiej. 

Nauczymy Cię:
 kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, 
przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji, 
prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Podczas trwania nauki odbywają się zajęcia teoretyczne w Sali wykładowej oraz zajęcia praktyczne w szpitalach.
Kierunek kończy się egzaminem państwowym.

 Liczba semestrów: dwa. 
 
ABSOLWENT OTRZYMUJE:
 Świadectwo ukończenia szkoły
 Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 Referencje zawodowe dla najlepszych
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.