Dokumenty

Wymagane Dokumenty


Matura nie jest wymagana !!!!!!

 Aby zapisać sie do naszej szkoły należy dostarczyć:
 - świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
 - 2 fotografie legitymacyjne, 
 - zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 - kwestionariusz osobowy,  podanie,  formularz zgłoszeniowy  (dostępne również w sekretariacie).

Pobierz Plik:

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Plik:

Kwestionariusz osobowy

Pobierz Plik:

Podanie

Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.