Dietetyk - roczny kurs

Dietetyk - roczny kurs

Dietetyk zajmuje się tematyką związaną z prowadzeniem zdrowego stylu życia, przygotowywaniem zdrowych posiłków, planowaniem diet również przygotowaniem posiłków, które są zgodne z normami zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze

Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu żywienia, tworzenia jadłospisów oraz suplementacji 
Zdobędziesz wiedzę również w zakresie: 
Planowania i oceniania jadłospisów indywidualnych, również dla różnych grup ludności; 
Opracowywania i stosowania diet w żywieniu chorych; 
Uczestniczenie w realizacji leczenia żywieniowego; 
Rozpoznawania chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem Oceny stanu odżywiania;
Analizowania składników pokarmowych dostarczanych do organizmu człowieka; 
Oceny jakości surowców, produktów żywnościowych. 
Warunków przechowywania żywności.
Udzielania porad dietetycznych 

Kierunek kończy się egzaminem wewnętrznym.
Liczba semestrów: dwa. 

 ABSOLWENT OTRZYMUJE: 
 Świadectwo ukończenia szkoły
 Dyplom ukończenia kursu na druku ministerialnym
 Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 Referencje zawodowe dla najlepszych
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.