Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Kurs adresowany do osób opiekujących się małymi dziećmi. 
Trwa 30 godzin w 4 modułach. 

Słuchacz zdobędzie wiedzę w tematach:
 Podstawy anatomii, fizjologii i patologii dziecka z elementami pierwszej pomocy 
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 Zarys pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia 
Podstawy działalności gospodarczej 
Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka 
Ćwiczenia praktyczne z zakresu pielęgnacji, opieki, żywienia i wychowania dziecka 
Moduły: 
1. Wychowanie i obserwowanie dziecka zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii, zarys pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, 2. Zasady pielęgnacji i żywienia dziecka teoretyczne podstawy żywienia i pielęgnowania dziecka, teoretyczne podstawy wychowania dziecka, 
3. Metodyka pracy z dziećmi praktyka w pielęgnacji dziecka, praktyka w wychowaniu dziecka, praktyka w opiece nad dzieckiem,
4. Podstawy ekonomiczno-prawne oraz system opieki nad dzieckiem w Polsce
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.